FÖRMÅGAN ATT BERÄTTA en historia har alltid varit uppskattad i mänskligt liv och tradition då vi tycker om att bli underhållna av dem som har denna talang. Berättelsen kan framträda i form av en roman, en film, en serietidning, ett uppträdande, en bild eller någon annan lämplig konstform. Historieberättandet kan få oss att slappna av från den vardagliga stressen och ta oss till en annan nivå och plats, inspirera oss på ett positivt sätt och skapa en ny dimension i våra liv när det fungerar som bäst. Berättartraditionen är i själva verket en del av det solida fundament som bär upp hela vår kultur och vårt samhälle.

På denna plats vill jag ge mitt blygsamma bidrag till en tradition som skapats av upptäcktsresanden, vetenskapsmän och artister, bara för att nämna några kategorier av historieberättare, och med mitt personliga stil hoppas jag kunna lämna ett avtryck som förhoppningsvis kan bli intressant och stimulerande på något vis.

Här kommer några inlägg som kanske kan locka till fortsatt läsande eller lyssnande. Jag kommer även att recensera ett urval av intressanta berättelser som jag läst.

OM POPAYAN OCH PASTO
OM SAN AGUSTÍN
BILDBERÄTTANDE
❦ RECENSIONER
❦ NÅGRA ARTIKLAR OM DESIGN
ART HISTORY PAPERS
❦ BERÄTTELSERNA OM JOEL
Anillos De Saturno 2014-10-10 Jan-Ove Olsson

Denna notis kommer från mitt deltagande i radioprogrammet Anillos De Saturno, där Oscar Jairo González Hernández och jag talar om mästerverket Batavernas trohetsed till Claudius Civilis av Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669), om konstvetenskap och visuell kommunikation (allt på spanska) // Participation in a radio show where Oscar Jairo González Hernández and I talk about the masterpiece The Conspiracy of Claudius Civilis, by Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669), art history and visual communication (all in spanish).