b15

¡BIENVENIDOS A COLOMBIA y a la ciudad Santa Cruz de Mompox! Med denna vänliga hälsningsfras och den spanande blicken ut över taken i den kulturhistoriskt intressanta staden Mompox är du hjärtligt välkommen till denna högst personliga grundkurs i spanska (språknivå A1/A2).

Under kursens olika kapitel får du lära dig grundläggande vokabulär och grammatik samtidigt som jag tar dig med på en annorlunda resa till det multikulturella och spännande landet Colombia i nordvästra delen av Sydamerika. Denna grundkurs använder Google Classroom som inlärningsplattform och kursdeltagarna använder ett google-konto för att logga in till det virtuella klassrummet med den kurskod som skickas ut vid varje kursstart.

KAPITEL | UNIDAD

Aa | SALUDANDO EN LA GUAJIRA. Kapitlet innehåller hälsningsfraser och enkel konversation samt några räkneord och färger. Den grammatik som beskrivs och förklaras är: bestämd artikel, några lägesuttryck och verbet llamar för första, andra och tredje person singular. Testa kapitel Aa här!

SPRÅKNIVÅER (enligt Europarådets gemensamma referensram – GERS) NIVELES (según el Marco Común de Referencia del Consejo de EuropaMCER)

NIVÅ BESKRIVNING PÅ SPANSKA
A1 och A2 Användare på nybörjarnivå Inicial y Básico
B1 och B2 Självständig språkanvändare Intermedio y Avanzado
C1 och C2 Avancerad språkanvändare Superior y Perfeccionamiento

Intresseanmälan till Spanska Ι Grundkurs

Tips om andra bra läromedel

Jag har testat några svenskproducerade läromedel i det moderna språket spanska och av dessa vill jag först nämna serien Caminando från Natur & Kultur, ett kursmaterial som främst riktar sig till en vuxen publik (vuxenutbildning och gymnasieskolan). Den första boken, Caminando 1, är tänkt för nybörjare och innehållet kan användas både individuellt och i grupp. Man kan träna fraser, lära sig och öva grundläggande grammatik och jobba med hörövningar. Läromedlet ger dig tillgång till självdiagnoser, facit till övningar och texter som är översatta till svenska. Min planerade grundkurs i Medborgarskolans regi under hösten 2020 kommer att använda sig av detta läromedel.

Det andra läromedlet från samma förlag heter Dos Semanas en Julio och riktar sig till grundskolans årskurser 6-9. Textboken innehåller berättelser om några svenska ungdomar och deras resor till spanskspråkiga länder. I textbok 8 får vi följa med Álvaro och hans pappa på en spännande resa till Peru och lär oss mera om kulturen där. I slutet av boken finns det en grammatikhjälp och en ordlista. Om du väljer någon av digitalböckerna i serien så finns all text inläst och filmer och övningar är integrerade i boken.

Caminando + Dos Semanas en Julio

Bokomslagen kommer från förlaget Natur och Kultur / https://www.nok.se

¡Qué bien!

Mitt nästa tips heter ¡Qué bien! och är ett läromedel för årskurserna 6-9 på grundskolan från Sanoma Utbildning. Denna serie innehåller: Textbok och Övningsbok samt tillgång till Övningsmästaren online för att träna fraser och ord och för att göra övningar. Som komplement till dessa tre finns det en lärarhandledning och digitala ljudfiler i mp3-format. Läromedlet bygger på Lgr11 (Skolverkets läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet) och kursplanen i moderna språk, vilken avser att utveckla elevernas förmåga att:

  • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Bokomslagen kommer från Sanoma / https://www.sanomautbildning.se