CARL AUGUST GOSSELMAN var en svensk sjöofficer som reste till Colombia 1825 och därefter skrev en reseskildring med titeln Resa i Colombia. Min resa i Colombia började år 2000 och pågår fortfarande. Tanken bakom detta projekt är att använda Gosselmans reseskildring och kontrastera den med mina egna resor och upplevelser i landet. Den stora skillnaden mellan våra berättelser ligger i tidpunkten för dess tillblivelse och i form av de transportmedel som användes 1825 och under min tid i landet. Detta innebär att upplevelserna blir annorlunda, vilket förhoppningsvis kan bli intressant att jämföra i denna form. För er som vill läsa hela Gosselmans skildring så finns boken i den svenska bibliotekskatalogen LIBRIS och den finns även översatt till spanska.

Gosselman om utseglingen
”Bittida på morgonen den 16 februari 1825 låg briggen Christoval Colon, under revade märssegel, ungefär femton mil söder från fyrbåken Scilly på engelska kusten. En styv nordväst visslade genom tacklingen och fyllde våldsamt de skarpt inbrassade seglen, och under det den skingrade de moln, som gjort natten så mörk och regnig, förskaffade den oss sikte på den klart brinnande fyren.

Så snart riktigheten av denna pejling var försäkrad, lades briggen över på andra bogen, och med en jämnare fart ilade den nu bidevind ur öppningen av kanalen ut åt Atlantiska oceanen samt lämnade snart ur sikte den mer och mer nedsjunkande fyren, vilken, då den någon tid hade från en och annan högre våg skimrat upp och liksom vänligt nickat det sista avskedet från land, slutligen alldeles försvann och med den den sista synliga punkten av Europa.”

Mompox
Under Gosselmans resa i Colombia 1825 var staden Mompox en viktig förbindelselänk mellan den Karibiska kusten och de inre delarna av landet. Resan gick då med båt längs floden Magdalena, som är Colombias längsta och mest betydelsefulla flod, och där fick vår reseskildrare, precis som dagens resenärer, känna på den intensiva hettan i området. OM SANTA CRUZ DE MOMPOX

På spanska
För den som är intresserad finns verket ”Resa i Colombia” översatt till spanska och är publicerat av Banco de la República i Colombia.