JAG ERBJUDER företag och organisationer min kompetens inom områdena: lärande ledning och lärande kultur. Det kan vara i rollen som projektledare, utbildare, författare, översättare och content writer. Kurserna i LETTERING erbjuds även som en utvecklingsaktivitet för grupper och anställda där medarbetarna på ett kreativt och roligt sätt får samarbeta och skapa grafiska uttryck av konkreta och gemensamma mål.

Min första magisterexamen avslutades med ett uppsatsarbete som handlade om lärande, kommunikation och informations- och kommunikationsteknologi (IKT). Fallstudien observerade och analyserade projektet Digitala Medellín och den lärande praktik som uppstod där. Min andra magisterexamen fokuserade på berättarstrukturer inom visuell kommunikation och en analys- och tolkningsmodell skapades och applicerades på några valda konstverk.

Min forskning har fokuserat på lärande ledning (knowledge management) och kompetensutveckling med stöd av kommunikationsaktiviteter och informations- och kommunikationsteknologi. På min linkedin-sida finns två forskningsartiklar publicerade.

Kontakt


Varför anlitar företag konsulter?

  1. Dom vill ha en utomståendes åsikt, någon som kan se situationen med andra ögon
  2. Dom behöver ha extra ”hästkrafter” för att nå sina mål
  3. Dom vill ha specialistkunskap utan att anställa för att få tag i den
  4. Dom vill behålla sin trygghetszon och låta konsulten ta riskerna