FÖRMÅGAN att berätta en historia har alltid varit uppskattad i mänskligt liv och tradition då vi tycker om att bli underhållna av dem som har denna talang. HISTORIEBERÄTTANDE

KARAKTÄREN Fredric Rebel framträder för första gången i min berättelse om det japanska träsnittet Kanbara och de kriminella nätverk i norra Europa som ägnar sig åt en mycket lukrativ narkotikasmuggling med tydliga kopplingar till Sydamerika och en mäktig gerillaorganisation där. FREDRIC REBEL

MITT ARBETE som copy/content writer handlar om att precisera och lyfta fram de bästa argumenten för de produkter och tjänster som mina kunder utvecklar och erbjuder marknaden. Det är alltid en lika lärorik utmaning att söka sig fram till de mest slagkraftiga formuleringarna. COPY/ CONTENT WRITER

ETT AV MINA projekt handlar om att upptäcka landet Colombia genom att resa till och lära känna olika platser och på så vis möta dess människor, dess traditioner och kultur. Min första distanskurs är en grundkurs i spanska. PROJEKT/KURS